Gertrud

Gertrud - den forsvundne dronningGertrud har skiftet titel. Titlen er nu Dronning Gertrud af Danmark

“Hun” findes som e-bog på biblioteketernes eReol og også som e-bog på saxo.com

Tidligere så omslaget ud som til højre.                   

 

Gertrud blev født omkring 1154 som datter af den magtfulde hertug Heinrich Löwe af Sachsen. Som 12-årig blev hun som led i sin fars udenrigspolitiske planer gift med hertugen af Schwaben, en anden af de tyske stater, der havde sluttet sig sammen i en forsvarsunion, Det Tysk-Romerske Rige. En valgt kejser ledede riget.

Gertrud blev dog enke kort tid efter brylluppet og førtes tilbage til Sachsen.

Som 16-årig blev hun igen trolovet – denne gang til Valdemars og Sophias søn, Knud, der på det tidspunkt var 7 år gammel. De blev gift i 1177.

Gertrud levede ikke op til sin forpligtelse som dronning – hun fik ingen børn, og efter sin død i 1197 blev hun ikke begravet i kongeslægtens gravkirke, Sankt Bendts kirke i Ringsted.

Christian den Fjerdes historieskriver, Arild Huitfeldt, fortæller i 1608, at Gertrud blev begravet i Vä i Skåne, der dengang var en del af Danmark. Han – Arild Huitfeldt – skriver, at han selv har konstateret, at der ikke er noget at se af dronningen, men hun blev begravet under en rød granitsten.

Hvorfor blev Gertrud begravet i Skåne?

Det spørgsmål optog mig, og samtidig med, at min mand og jeg blev hvirvlet ind i arkæologiske undersøgelser af en grav fra tidlig middelalder, fundet lige udenfor kirken i Vä, begyndte jeg skrive romanen.

Sammen med administrationschefen ved kirken og en fantastisk vidende lokal historiker, Tor Flensmarck, søgte vi fonde til at betale for en udgravning af middelaldergraven.

Det lykkedes både at sikre penge og få tilladelse af de svenske myndigheder til at åbne graven sammen med en professionel arkæolog, og i det næste års tid fik vi hjælp til at få afdækket, om det var Gertruds grav, vi havde fundet.

Hjælpen kom fra Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde, som i flere omgange bevilgede os penge, fra Retsmedicinsk Institut ved Rigshospitalet, fra Århus Universitet samt div. svenske, finske og danske arkæologer.

I de tre underpunkter til Gertrud (Midtvejsrapport, Decemberrapport og Slutrapport) kan udgravningsarbejdet følges – og det afsløres, om det så var Gertruds grav, vi fandt.