Slutrapport

Slut-rapporten, december 2017

Vi har modtaget rapporten på den Kulstof-14-test, der er udført på Århus Universitet i samarbejde med professor Alf Lindroos, Turku, Finland.

I januar 2017 kunne vi sende prøver af den kalkmørtel, som ”vores” middelaldergrav blev overhældt med ifm etableringen engang i tidlige middelalder.

Kulstof-14-testen viser, at kalkmørtlen stammer fra perioden 1221–1293. Det var bestemt ikke, hvad vi håbede!

Dronning Gertrud døde ifølge Arild Huitfeldt i 1197, hvorefter hun – stadig iflg. Arild Huitfeldt – blev begravet i Vä. Vi havde håbet, at testen ville vise os, at det kunne være Gertruds grav, vi har arbejdet med.

Men at fastholde den teori ville betyde, at vi skulle stille os tvivlende til Arild Huitfeldts beretning.

Gertrud blev født ca. 1154 – og i 1221 ville hun være 67 år gammel.

Vi har besluttet at tage Arild Huitfeldts ord for gældende og afslutte projektet. Derfor må vores formodning være, at dronning Gertrud har været begravet i den nu tomme grav ved siden af altret og under maleriet i korrundingen af dronning Sophia.

I min bog ”Gertrud – den forsvundne dronning”, som blev skrevet FØR udgravningen, lader jeg netop Gertrud selv vælge denne placering, dog i den hensigt at blive flyttet til Skt. Bendts kirke (dengang Vor Frue og Sankt Knuds kirke) i Ringsted, når hendes mand, kong Knud, var død.

Tor Flensmarck er allerede begyndt at lede i historiske kildeskrifter i Lund Domkirkemuseum, hvor han ligeledes har ledt ihærdigt efter kilder ang. Gertrud, for at forsøge at finde frem til, hvilken betydningsfuld person, der mellem 1221 og 1293 ved sin død blev placeret i den omhyggeligt udgravede gravhvælving 7 meter under kirken.

Venlig hilsen,

Tor Flensmarck, Per-Åke Kjellberg, Alex Sørensen, Birgitte Hammer