Beringera

Dronning Beringera af Danmark

Udgivet i 2017

Bogen kan lånes som e-bog på biblioteketerne eReol og findes også som e-bog på saxo.com

Berenguela bliver født  omkring  1194 som datter af kongen i Portugal.

I 1212 befinder hun sig i Paris sammen med sin bror, der her gifter sig med grevinden af Flandern, en selvstændig stat, der ligger på den nordlige grænse til Frankrig.

Grevinden trues af den franske konge til at afgive et stykke land til ham, og det nygifte par beslutter, at det skal hentes tilbage til Flandern med magt. De indgår alliancer med England og med en tysk fyrste. De forsøger at få Danmark med i alliancen, men forgæves.

Danmark er blevet en stormagt i Europa og ledes af kong Valdemar, søn af Sophia og Valdemar den Store og lillebror til Knud den Sjette. Han får tilnavnet Sejr.

Valdemar har truffet Berenguela; han er enkemand og beder om hendes hånd i ægteskab. I tillid til, at den danske konge vil yde hjælp til greven af Flandern, gifter Berenguela sig med ham i maj 1214. Ved brylluppet skifter hun navn til Beringera.

I juli 1214 udkæmpes det første, men også det endelige og afgørende slag, i Flanderns strid med Frankrig. Det sker uden dansk deltagelse – og hvordan mon Beringera har haft det med det?

Frankrig vinder en overbevisende sejr, og greven af Flandern bliver taget til fange og interneret på et slot i Sydfrankrig.

Beringera har levet sin barndom og tidlige ungdom i storslåede slotte og møder ved sin ankomst til Danmark efter brylluppet Ribe, Valdemars foretrukne by. Kongsgården består af en enkel bygning af sten, resten af husene er lave bindingsværksbygninger. Snavs og skidt flyder igennem gaderne – og der er koldt!

Beringera er ifølge folkeviserne en forhadt dronning, og viserne beretter, at Valdemar bittert fortrød sit andet ægteskab.

Det sidste er i hvert fald ikke rigtigt. Valdemar fik en niece til Beringera trolovet med sin søn af første ægteskab.

Beringera dør i barselsseng i 1221.